Spriggan สปริกกัน

สปริกกัน

เรื่องย่อ
วัตถุโบราณจากอารยธรรมเก่าแก่มีขุมพลังอันตรายซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่สปริกกันของอาร์คัม คอร์ปอเรชันมีหน้าที่ดูแลไม่ให้ใครนำไปใช้ในทางที่ผิด
ความคิดเห็น
ช่องแสดงความคิดเห็นมีไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น ล็อคอิน, สมัคร